Varallaolojärjestelmän käyttöönotto, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-006785
More recent handlings
§ 21

Varallaolo Helsinki Biennaalissa ajalla 7.6. - 26.9.2021 välisenä aikana

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti päivystävistä avainhenkilöistä Helsinki Biennaalissa ajalla 7.6. - 26.9.2021 välisenä aikana. Päivystys on jaettu avainhenkilöiden kesken siten, että kukin päivystää aina viikon kerrallaan ko. aikana.

Päivystävät avainhenkilöt ovat:

Maija Eränen

Jonna Hurskainen

Jenni Kuisma-Dillemuth

Niko Kurola

Satu Metsola

Annika Pråhl

Esihenkilö laatii avainhenkilöiden kanssa liitteenä olevan mallin mukaisen sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Viitaten varallaolojärjestelmään, kuten taidemuseon turvallisuuteen liittyen, on myös Helsinki Biennaalin turvallisuuteen liittyen työtehtäviä, jotka työnluonteensa vuoksi vaativat varallaoloa 24/7. Näihin tehtäviin liittyy Helsinki Biennaalin päivystys teosten rikkoutumisen, ilkivallan, sääolosuhteista aiheutuvien haittojen ja muita mahdollisten hätätilanteen varalta.

Varallaolon periaatteista säädetään KVTES:in III luvun 5 § ja 21 §ssä ja TTES:in 11 §:n 1 mom. ja 35 §:n 1 mom. Toimialajohtaja on päättänyt toimialan varallaolojärjestelmän käyttöönotosta 1.6.2019 lukien.

Varallaololla tarkoitetaan sitä, että viranhaltijan, työntekijän on oltava tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Tarkempi ohjeistus on järjestelmäkuvauksessa ja henkilöiden kanssa tehtävissä sopimuksissa.

This decision was published on 14.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Päivi Elonen, Hr-partneri, puhelin: 09 310 36487

paivi.elonen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja