Varallaolojärjestelmän käyttöönotto, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-006785
More recent handlings
§ 37

Vapaamuotoinen varallaolojärjestelmä liikuntapalvelujen ulkoilupalveluissa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti vapaamuotoisen varallaolojärjestelmän käyttöönotosta liikuntapalvelujen ulkoilupalveluissa 1.6.2021 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Varallaolon periaatteista säädetään KVTES:in III luvun 5§ ja 21§ssä ja TTES:in 11 §:n 1 mom. ja 35 §:n 1 mom. Varallaolojärjestelmän käytöstä päättää Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan henkilöstöhallinnon delegoinnin mukaan toimialajohtaja.

Varallaololla tarkoitetaan sitä, että viranhaltijan, työntekijän on oltava tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Tarkempi ohjeistus on järjestelmäkuvauksessa ja henkilöiden kanssa tehtävissä sopimuksissa.

This decision was published on 14.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Minna Kaitajärvi, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 87048

minna.kaitajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja