Avustuksen hakeminen, valtionavustus, perusopetuksen tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen vuosina 2020-2021, Opetushallitus

HEL 2019-010301
More recent handlings
§ 37

Perusopetuksen tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen, toiminnan rahoitus kouluissa

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa lukukaudelle 2020-2021 tutoropettajahankkeen määrärahaa (459 000 euroa) liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Hankkeen menot tiliöidään seuraavasti:
Projektinumero:
14130010014074 Tutoropettajatoiminta 20-21
Sisäinen tilaus:
koulun oma 21-päättyvä sisäinen tilaus (143xxxxx21)

Päätöksen perustelut

Tutoropettajatoimintaan saadun 522 097 euron suuruinen valtionavustus aikavälille 1.8.2020 – 31.7.2021 jakaantuu perusopetusjohtajan 13.2.2020 § 16 tekemän päätöksen mukaan suomenkielisen perusopetuksen osuuteen 459 000 euroa, ruotsinkielisen perusopetuksen osuuteen 51 000 euroa ja
hallinto- ja tukipalveluiden kehittämispalveluille varataan perusopetuksen tutoropettajien kehittämis- ja koulutustapahtumia varten 12 097 euroa. Projektin omarahoitusosuus on
130 525 euroa, joka katetaan osin asiantuntijaopettajien palkka-kustannuksilla ja osin kehittämispalveluiden määrärahoilla.

This decision was published on 22.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anneli Hankala, controller, puhelin: 09 310 23039

anneli.hankala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja