Avustuksen hakeminen, valtionavustus, perusopetuksen tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen vuosina 2020-2021, Opetushallitus

HEL 2019-010301
More recent handlings
§ 89

Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta perusopetuksen tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen vuosina 2020-2021

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen hankkeelle ”Helsingin kaupungin perusopetuksen tutoropettajaverkosto 2020-2021” valtionavustusta perusopetuksen tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen Opetushallitukselta 602 400 euroa. Mikäli Opetushallitus myöntää avustusta, toteutetaan hanke ajalla 1.1.2020–31.7.2021. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 753 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on 150 600 euroa (20 %), jota katetaan mm. asiantuntijaopettajatoiminnan kustannuksilla.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa ********** toimimaan Opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa tämän hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on julistanut syksyllä 2019 haettavaksi valtionavustusta perusopetuksen tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen yhteensä enintään 6 000 000 euroa (diaarinumero 8/2044/2019). Valtionavustuksen keskeisenä tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön tutoropettajatoiminnan vakiintumista tukevia toimintatapoja ja -malleja sekä hyödyntää jo olemassa olevia materiaaleja, kokemuksia ja verkostoja. Hakukelpoisia ovat opetuksen järjestäjät. Valtionavustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen kokonaismenoista. Opetushallituksen hakuilmoitus on liitteenä.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hakee avustusta hankkeelle “Helsingin kaupungin perusopetuksen tutoropettajaverkosto 2020-2021”. Hankkeella vahvistetaan ja vakiinnutetaan perusopetuksen tutoropettajien monipuolista toimintaa ja osaamisen kehittämistä. Hankkeen tavoitteet, toteutus, tulokset ja talousarvio on kuvattu tarkemmin oheisessa hankehakemuksessa.

Hanke tukee Helsingin kaupunkistrategiaa 2017–2021 lisäämällä digitaalisen teknologian hyödyntämistä rikastuttamassa oppimista ja mahdollistamassa mm. paikasta riippumatonta oppimista.

Hankkeen toteutusta toimialalla koordinoi kehittämispalvelut, joka tekee toteutuksessa tiivistä yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen sekä osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen yksikön kanssa.

This decision was published on 07.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 26007

lauri.vihma@hel.fi

Kristian Roos, asiantuntija- ja toimistopalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 80028

kristian.roos@hel.fi

Liisa Lind, johtava konsultti, puhelin: 09 310 86213

liisa.lind@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Opetushallituksen hakutiedote
2. Valtionavustushakemus Opetushallitukselle

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.