Avustuksen hakeminen, valtionavustus, perusopetuksen tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen vuosina 2020-2021, Opetushallitus

HEL 2019-010301
More recent handlings
§ 16

Perusopetuksen tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen saadun valtionavustuksen jakaminen toimialan palvelukokonaisuuksien kesken

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa perusopetuksen tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen vuosina 2020-2021 saadun 522 097 euron valtionavustuksen siten, että

- perusopetuksen palvelukokonaisuudelle varataan suomenkielisten peruskoulujen tutoropettajien palkkamenoihin yhteensä 459 000 euroa (sisäinen tilaus 1430000121, projektinumero 14130010014074),

- ruotsinkieliselle palvelukokonaisuudelle varataan ruotsinkielisten peruskoulujen tutoropettajien palkkamenoihin yhteensä 51 000 euroa (sisäinen tilaus 1453000121, projektinumero 14130010014074) sekä

- hallinto- ja tukipalveluiden kehittämispalveluille varataan perusopetuksen tutoropettajien kehittämis- ja koulutustapahtumia varten 12 097 euroa (sisäinen tilaus 1486002013, projektinumero 14130010014074).

Päätöksen perustelut

Perusopetusjohtaja päätti 6.11.2019 hakea Opetushallitukselta valtionavustusta suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen hankkeelle tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen vuosina 2020-2021.

Opetushallitus myönsi 11.12.2019 hankkeelle valtionavustusta (8/2044/2019) siten, että hankkeen hyväksytyt kokonaismenot ovat 652 622 euroa, josta valtionavustuksen osuus on 522 097 euroa ja omarahoitusosuus on 130 525 euroa. Valtionavustuksen käyttöaika päättyy 31.7.2021.

Omarahoitusosuus katetaan pääosin perusopetuksen asiantuntijaopettajien palkkakustannuksilla.

Perusopetuksen palvelukokonaisuudessa ja ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa päätetään myöhemmin erikseen tämän hankkeelle myönnetyn valtionavustuksen jakamisesta koulukohtaisesti sekä ohjeistetaan kouluja rahoituksen käytöstä.

This decision was published on 13.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 26007

lauri.vihma@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja