Valtuustoaloite, yöbussit liikennöimään arkipäivinä aamukahden jälkeen

HEL 2020-001928
More recent handlings
Case 8. / 484 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Matias Pajulan aloite bussien yöliikenteen lisäämisestä arkisin

Helsinki City Board

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Matias Pajula ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää ja edistää bussien liikennöinnin lisäämistä arkisin kello kahden jälkeen yöllä.

Kaupunginhallitus toteaa viitaten Helsingin seudun liikenteeltä (HSL-kuntayhtymä) saatuun lausuntoon, että suunnitteluohjetta joukkoliikenteen palvelutasosta päivitetään seuraavan kerran vuonna 2021, jolloin aloitteessa esitetty liikennöintiaikojen laajentaminen otetaan tarkasteluun.

Joukkoliikenteen palvelutasoa tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon, että vaikka yölinjojen liikenteen lisääminen on sinänsä kannatettava ajatus, on sen järjestäminen muuta liikennettä kalliimpaa. Yöajan liikenteessä matkustajamäärät ovat alhaisempia ja palkkakulut suurempia. Myös terminaalien pidemmät aukiolot lisäävät tarvetta ylläpidolle ja vartioinnille nostaen kustannuksia osalla linjoista.

Oman taloudellisen haasteensa nykyisen palvelutason nostamiselle luo käynnissä oleva koronaepidemiatilanne, joka on heikentänyt kuntatalouden näkymiä. Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan myös HSL:n taloudellisiin toimintaedellytyksiin, mikä tulee ottaa huomioon seututasolla joukkoliikenteen suunnitteluohjetta päivitettäessä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

This decision was published on 10.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi

Attachments

2. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.