Valtuustoaloite, yöbussit liikennöimään arkipäivinä aamukahden jälkeen

HEL 2020-001928
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 484 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Matias Pajulan aloite bussien yöliikenteen lisäämisestä arkisin

Helsingfors stadsstyrelse

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Matias Pajula ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää ja edistää bussien liikennöinnin lisäämistä arkisin kello kahden jälkeen yöllä.

Kaupunginhallitus toteaa viitaten Helsingin seudun liikenteeltä (HSL-kuntayhtymä) saatuun lausuntoon, että suunnitteluohjetta joukkoliikenteen palvelutasosta päivitetään seuraavan kerran vuonna 2021, jolloin aloitteessa esitetty liikennöintiaikojen laajentaminen otetaan tarkasteluun.

Joukkoliikenteen palvelutasoa tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon, että vaikka yölinjojen liikenteen lisääminen on sinänsä kannatettava ajatus, on sen järjestäminen muuta liikennettä kalliimpaa. Yöajan liikenteessä matkustajamäärät ovat alhaisempia ja palkkakulut suurempia. Myös terminaalien pidemmät aukiolot lisäävät tarvetta ylläpidolle ja vartioinnille nostaen kustannuksia osalla linjoista.

Oman taloudellisen haasteensa nykyisen palvelutason nostamiselle luo käynnissä oleva koronaepidemiatilanne, joka on heikentänyt kuntatalouden näkymiä. Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan myös HSL:n taloudellisiin toimintaedellytyksiin, mikä tulee ottaa huomioon seututasolla joukkoliikenteen suunnitteluohjetta päivitettäessä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Stäng

Detta beslut publicerades 10.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi

Bilagor

2. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.