Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen, OKM

HEL 2020-003712
More recent handlings
§ 66

Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja laadun kehittäminen esi- ja perusopetuksessa 2020-2021

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 8 000 000,00€ euroa ajalle 1.8.2020 – 31.12.2021. Valtionavustuksen kokonaiskustannukset ovat 10 000 000,00€ euroa. Omarahoitusosuus on 20 % eli 2 000 000,00€ euroa, johon käytetään positiivisen diskriminaation määrärahaa.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pedagogisen asiantuntijan ********** toimimaan ko. valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtion vuoden 2020 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjälle hakemuksen perusteella käytettäväksi vuosina 2020-2021.

Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen. Avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia ja avustajia sellaisten esi- ja perusopetuksen opetusryhmien joustavaksi muodostamiseksi, joissa tehostetun tuen (oppilaalle on tehty perusopetuslain 16a §:n mukainen oppimissuunnitelma) tai erityisen tuen (oppilaalle tehty perusopetuslain 17 §:n mukainen kirjallinen päätös) piirissä olevan oppilaan/oppilaiden opetus järjestetään osittain tai kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.

This decision was published on 01.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 71927

heidi.roponen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja