Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen, OKM

HEL 2020-003712
More recent handlings
§ 141

Valtionavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin liitteessä mainituille kouluille ensisijaisesti opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen, jakotunteihin tai avustajien palkkaamiseen.

Avustuksen kohdentamisessa kouluille on käytetty indikaattoreina 30–54 -vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuutta ikäluokasta, työttömyysastetta ja vieraskielisen väestönosuutta huomioiden koulujen oppilasmäärät. Lisäksi avustusta on kohdennettu perusopetuksessa oman äidinkielen opettajien palkkaukseen samanaikaisopetukseen niille kouluille, joissa suomi toisena kielen oppilaiden osuus on 30% tai yli.

Suomenkielisen perusopetuksen määräraha yhteensä omavastuuosuuden kanssa on 4 601 633 euroa (3 681 307 euroa ilman omavastuuosuutta). Omavastuuosuus katetaan PD-määrärahasta. Suomenkielisen perusopetuksen tasa-arvo -hankkeen menot tiliöidään koulukohtaisille sisäisille tilausnumeroille 143-alkuinen + sis.til. käyttäen projektinumeroa 14130010014089 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo 2022.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen (OKM/178/520/2021) kohdentamisen palvelukokonaisuuksiin (68§/24.5.2021; HEL 2021-002301). Saadun avustuksen kokonaissumma on 4 686 000 euroa. Omarahoitusosuus on 20%. Avustuksen käyttöaika on 1.1.-31.12.2022.

Avustus jaetaan palveluittain esi- ja perusopetuksen oppilasmäärän perusteella seuraavasti: suomenkieliset peruskoulut 3 681 307 euroa, ruotsinkieliset peruskoulut 341 589 euroa, suomenkielinen esiopetus 519 552 euroa ja ruotsinkielinen esiopetus 44 267 euroa sekä Helsingin yliopiston normaalikouluille 99 286 euroa.

Erityisavustusta voidaan käyttää esi- ja perusopetuksessa opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen, jakotunteihin ja/tai avustajien palkkaamiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa perusopetusjohtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan perusopetuksen avustuksen koulukohtaisesti.

This decision was published on 14.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, Controller, puhelin: 09 31037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja