Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen, OKM

HEL 2020-003712
More recent handlings
§ 228

Valtionavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin liitteessä mainituille kouluille ensisijaisesti opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen, jakotunteihin tai avustajien palkkaamiseen.

Avustuksen kohdentamisessa kouluille on käytetty indikaattoreina 30–54 -vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuutta ikäluokasta, työttömyysastetta ja vieraskielisen väestönosuutta huomioiden koulujen oppilasmäärät. Lisäksi avustusta on kohdennettu perusopetuksessa oman äidinkielen opettajien palkkaukseen samanaikaisopetukseen niille kouluille, joissa suomi toisena kielen oppilaiden osuus on 30% tai yli.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen kohdentamisen palvelukokonaisuuksiin (päätös /114§ 23.10.2020; HEL 2020-003712).

Saadun avustuksen kokonaissumma on 5 817 556 euroa. Omarahoitusosuus on 20% eli 1 454 389 euroa.
Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2021.

Avustus jaetaan palveluittain esi- ja perusopetuksen oppilasmäärän perusteella seuraavasti: suomenkielisille kouluille 4 655 464 euroa, ruotsinkielisille kouluille 427 264 euroa, suomenkieliseen esiopetukseen 677 363 euroa ja ruotsinkieliseen esiopetukseen 57 465 euroa. Erityisavustusta voidaan käyttää esi- ja perusopetuksessa opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen, jakotunteihin ja/tai avustajien palkkaamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa perusopetusjohtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan perusopetuksen avustuksen koulukohtaisesti.

This decision was published on 18.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anneli Hankala, controller, puhelin: 09 310 23039

anneli.hankala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja