Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus, koronavirus-tilanne

HEL 2020-007644
§ 134

Avustuksen hakeminen, Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi yhteensä 8 400 000 euroa ajalle 1.8.2020 – 31.7.2021. Valtionavustuksen kokonaiskustannukset ovat 8 820 000 euroa. Omarahoitusosuus on 5 % eli 420 000 euroa, johon käytetään positiivisen diskriminaation määrärahaa.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pedagogisen asiantuntijan ********** toimimaan ko. valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtionavustusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen vuoden 2020 IV lisätalousarvion lisämäärärahasta opetus-ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.30 koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjälle hakemuksen perusteella käytettäväksi lukuvuonna 2020-2021. Avustukset myönnetään, sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen lisämäärärahat.

Varhaiskasvatuksen valtionavustuksen tavoitteena on parantaa lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä sekä tuen toteuttamista varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Erityisenä tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen edellytykset tukea heikommassa asemassa olevien lasten, vieraskielisten lasten, erityistä tukea tarvitsevien lasten sekä maahanmuuttajataustaisten lasten oppimista, kehitystä ja hyvinvointia. Valtionavustus on tarkoitettu poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa. Valtionavustus on poikkeusolojen vaikutusten johdosta kohdennettu myös varhaiskasvatuksen digitoimintakulttuurin kehittämiseen sekä perheiden ja moniammatillisen toimijaverkon kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseen.

Esi- ja perusopetuksen valtionavustuksen tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten edellytyksiä jatkaa oppimista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa lähiopetuksessa kouluvuonna 2020-2021. Erityisesti tavoitteena on varmistaa koulujen edellytykset tukea heikommassa asemassa olevien oppilaiden, vieraskielisten oppilaiden, erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden ja maahanmuuttotaustaisten oppilaiden oppimista. Valtionavustus on tarkoitettu poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, oppimiseen, oppilaanohjaukseen ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen perusopetuksessa ja perusopetuksen lisäopetuksessa.

This decision was published on 22.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 42527

pasi.brandt@hel.fi

Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 71927

heidi.roponen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja