Tarkastuslautakunnalle vuonna 2020 informoitavat asiat

HEL 2020-009449
More recent handlings
Case 2. / 51 §

Koronaepidemian vaikutukset sosiaali- ja terveystoimialalla

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen koronaepidemian vaikutuksista sosiaali- ja terveystoimialalla.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana koronaepidemian vaikutukset. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen esittelemään asiaa sosiaali- ja terveystoimialan näkökulmasta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Close

This decision was published on 27.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi