Tarkastuslautakunnalle vuonna 2020 informoitavat asiat

HEL 2020-009449
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 51 §

Koronaepidemian vaikutukset sosiaali- ja terveystoimialalla

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen koronaepidemian vaikutuksista sosiaali- ja terveystoimialalla.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana koronaepidemian vaikutukset. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen esittelemään asiaa sosiaali- ja terveystoimialan näkökulmasta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi