Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 4, pohjoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2021

HEL 2021-000417
More recent handlings
§ 11

Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta alue 4, toimipisteiden määräaikainen sulkeminen 14.5.2021

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4 päätti sulkea seuraavat toimipisteet määräaikaisesti:

Toimipiste
Suljettu
Peruste
Leikkipuisto Soihtu
14.5.2021
vähäinen asiakasmäärä
Leikkipuisto Mäkitorppa
14.5.2021
vähäinen asiakasmäärä

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 26.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mia Koski, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 56252

janica.koski@hel.fi

Decisionmaker

Raila Tiainen-Ala-Maunus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4