Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 4, pohjoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2021

HEL 2021-000417
More recent handlings
§ 18

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 4, toimipisteen määräaikainen sulkeminen 10.9.2021

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4 päätti sulkea seuraavan toimipisteen määräaikaisesti:

Toimipiste
Suljettu
Peruste
Päiväkoti Tammi, ryhmä Omenatarha
10.9.2021
vähäinen asiakasmäärä

Yksikössä tällöin kehittämisaamupäivä ja paikalla olevien hoidon tarve on huomioitu yksikön päätalossa päiväkoti Tammessa.

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 09.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Miia Koski, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 56252

janica.koski@hel.fi

Decisionmaker

Raila Tiainen-Ala-Maunus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4