Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 4, pohjoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2021

HEL 2021-000417
More recent handlings
§ 20

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 4, toimipisteen toiminta-ajan muutos 30.9.2021

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4 päätti muuttaa seuraavan toimipisteen toiminta-aikaa seuraavasti:

Toimipiste
Muutettu toiminta-aika
Peruste
Päiväkoti Oulunkylä
30.9.2021 klo 6.15 - 16.00
henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 30.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Miia Koski, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 56252

janica.koski@hel.fi

Decisionmaker

Raila Tiainen-Ala-Maunus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4