Lausuntopyyntö, aravarajoituksista vapauttaminen, As. Oy Merirastilantie 2, Avara Amplus Oy

HEL 2021-004516
More recent handlings
§ 89
This decisionmaker is no longer active

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Avara Amplus Oy:n As. Oy Merirastilantie 2 hakemuksesta aravarajoitusasiassa

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Avara Amplus Oy:n Merirastilantie 2 hakemusta aravarajoituksista vapauttamiseksi.

Päätöksen perustelut

Avara Amplus Oy on jättänyt hakemuksen aravarajoituksista vapauttamiseksi kaikille kuudelle omistamalleen asunnolle As. Oy Merirastilantie 2 -nimisessä yhtiössä ja pyytänyt asiaan kaupungin puoltoa. Vapautettavaksi pyydetyt asunnot ovat yhtiössä huoneistot A6, B18, B22, C30, D40 ja H65. Vastaavat osakkeet ovat 696-825, 2461-2591, 3052-3184, 4236-4368, 5792-5905 ja 9406-9534. Yhtiössä on yhteensä 68 asuntoa. Kohde on Vuosaaressa vuokratontilla osoitteessa Meri-Rastilantie 17 ja valmistunut vuonna 1992. Alkuperäinen rajoitusaika päättyy v. 2037.

Avara Amplus Oy:n kaupungille toimittaman hakemuksen mukaan asunnot myytäisiin vapauttamisen jälkeen omistusasunnoiksi. Vuokralaisen asema turvattaisiin. Asuntojen vuokralaisia ei irtisanottaisi, vaan vuokrasopimukset jatkuisivat nykyisin ehdoin. Asuntoja tarjottaisiin ensisijaisesti nykyisille vuokralaisille ostettavaksi. Mikäli vuokralainen ei lunastaisi asuntoa itselleen, voisi hän jatkaa asunnossa vuokralaisena.

Hakijan mukaan asuntojen vapauttaminen ei vaikuttaisi alueen vuokra-asuntotarjontaan ja alueen kohtuuhintaiseen asuntomarkkinaan vaikutus voisi olla jopa positiivinen. Kohde on hitas-rajoitusten piirissä ja asuntojen myyntihintojen hakija arvioi olevan selkeästi hitas-maksimihintojen alapuolella. Asuntojen myymisestä saadut varat käytettäisiin Avara Amplus Oy:n rajoitusten alaisten kohteiden korjauskustannuksiin.

Avara Amplus Oy:n tuomat näkökohdat huomioon ottaen Merirastilantie 2:ssa sijaitsevan kuuden asunnon aravarajoituksista vapauttaminen on aiheellinen ja hakemus tulisi hyväksyä.

This decision was published on 21.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Kuitunen
yksikön päällikkö

Attachments

1. Lausuntopyyntö 27.8.2021_Ahjo

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.