Lausuntopyyntö, aravarajoituksista vapauttaminen, As. Oy Merirastilantie 2, Avara Amplus Oy

HEL 2021-004516
Ärendet har nyare handläggningar
§ 89
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Avara Amplus Oy:n As. Oy Merirastilantie 2 hakemuksesta aravarajoitusasiassa

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Avara Amplus Oy:n Merirastilantie 2 hakemusta aravarajoituksista vapauttamiseksi.

Päätöksen perustelut

Avara Amplus Oy on jättänyt hakemuksen aravarajoituksista vapauttamiseksi kaikille kuudelle omistamalleen asunnolle As. Oy Merirastilantie 2 -nimisessä yhtiössä ja pyytänyt asiaan kaupungin puoltoa. Vapautettavaksi pyydetyt asunnot ovat yhtiössä huoneistot A6, B18, B22, C30, D40 ja H65. Vastaavat osakkeet ovat 696-825, 2461-2591, 3052-3184, 4236-4368, 5792-5905 ja 9406-9534. Yhtiössä on yhteensä 68 asuntoa. Kohde on Vuosaaressa vuokratontilla osoitteessa Meri-Rastilantie 17 ja valmistunut vuonna 1992. Alkuperäinen rajoitusaika päättyy v. 2037.

Avara Amplus Oy:n kaupungille toimittaman hakemuksen mukaan asunnot myytäisiin vapauttamisen jälkeen omistusasunnoiksi. Vuokralaisen asema turvattaisiin. Asuntojen vuokralaisia ei irtisanottaisi, vaan vuokrasopimukset jatkuisivat nykyisin ehdoin. Asuntoja tarjottaisiin ensisijaisesti nykyisille vuokralaisille ostettavaksi. Mikäli vuokralainen ei lunastaisi asuntoa itselleen, voisi hän jatkaa asunnossa vuokralaisena.

Hakijan mukaan asuntojen vapauttaminen ei vaikuttaisi alueen vuokra-asuntotarjontaan ja alueen kohtuuhintaiseen asuntomarkkinaan vaikutus voisi olla jopa positiivinen. Kohde on hitas-rajoitusten piirissä ja asuntojen myyntihintojen hakija arvioi olevan selkeästi hitas-maksimihintojen alapuolella. Asuntojen myymisestä saadut varat käytettäisiin Avara Amplus Oy:n rajoitusten alaisten kohteiden korjauskustannuksiin.

Avara Amplus Oy:n tuomat näkökohdat huomioon ottaen Merirastilantie 2:ssa sijaitsevan kuuden asunnon aravarajoituksista vapauttaminen on aiheellinen ja hakemus tulisi hyväksyä.

Detta beslut publicerades 21.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Beslutsfattare

Ulla Kuitunen
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Lausuntopyyntö 27.8.2021_Ahjo

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.