Tarkastuslautakunnalle vuonna 2021 informoitavat asiat

HEL 2021-011266
More recent handlings
Case 2. / 94 §

Kaupunkistrategia 2021-2025, kaupungin johtamisjärjestelmä ja johtaminen koronaepidemian aikana

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset kaupunkistrategiasta, johtamisjärjestelmästä ja johtamisesta koronaepidemian aikana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointisuunnitelmaan sisältyvät informoitavina asioina kaupunkistrategia sekä koronakriisin johtaminen ja palautumissuunnitelma. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 strategiajohtaja Markus Kühn kaupunginkansliasta kertomaan kaupunkistrategiasta 2021-2025 ja koronakriisin palautumissuunnitelmasta. Asian käsittelyyn on varattu aikaa noin 30 minuuttia. Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna on kutsuttu klo 16.30 esittelemään kaupungin johtamisjärjestelmää sekä kaupungin johtamista koronaepidemian aikana. Asian käsittelyyn on varattu aikaa noin 30 minuuttia.

Close

This decision was published on 01.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi