Tarkastuslautakunnalle vuonna 2021 informoitavat asiat

HEL 2021-011266
More recent handlings
Case 2. / 10 §

Malmin lentokentän alueen käyttö

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen Malmin lentokentän alueen käytöstä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Malmin lentokentän alueen käyttö. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 projektinjohtaja Kimmo Kuisma kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Close

This decision was published on 14.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi