Tarkastuslautakunnalle vuonna 2021 informoitavat asiat

HEL 2021-011266
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 94 §

Kaupunkistrategia 2021-2025, kaupungin johtamisjärjestelmä ja johtaminen koronaepidemian aikana

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset kaupunkistrategiasta, johtamisjärjestelmästä ja johtamisesta koronaepidemian aikana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointisuunnitelmaan sisältyvät informoitavina asioina kaupunkistrategia sekä koronakriisin johtaminen ja palautumissuunnitelma. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 strategiajohtaja Markus Kühn kaupunginkansliasta kertomaan kaupunkistrategiasta 2021-2025 ja koronakriisin palautumissuunnitelmasta. Asian käsittelyyn on varattu aikaa noin 30 minuuttia. Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna on kutsuttu klo 16.30 esittelemään kaupungin johtamisjärjestelmää sekä kaupungin johtamista koronaepidemian aikana. Asian käsittelyyn on varattu aikaa noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi