Tarkastuslautakunnalle vuonna 2021 informoitavat asiat

HEL 2021-011266
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 10 §

Malmin lentokentän alueen käyttö

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen Malmin lentokentän alueen käytöstä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Malmin lentokentän alueen käyttö. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 projektinjohtaja Kimmo Kuisma kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi