Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetus alue 4, pohjoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000160
§ 8

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 4, toimipisteiden määräaikainen sulkeminen 3.-9.5.2022 ja leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta toimipisteiden määräaikainen sulkeminen 3.-9.5.2022

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4 päätti sulkea määräaikaisesti toimipisteet ajalla 3.-9.5.2022 liitteen 1 mukaisesti, perusteena henkilöstövaje. Avoinna olevat toimipisteet ajalla 3.-9.5.2022 ovat liitteen 2 mukaisesti. Liitteessä 3 on alueen yhteenveto avoinna olevista ja suljetuista toimipisteistä.

Toimintayksiköt ovat tiedottaneet asiakkailleen toimipisteiden sulkemisesta.

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 10.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus@hel.fi

Decisionmaker

Raila Tiainen-Ala-maunus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4