Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetus alue 4, pohjoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000160
§ 5

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 4, toimipisteiden toiminta-ajan muutos 7.2.2022

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4 päätti muuttaa seuraavan toimipisteiden
toiminta-aikoja seuraavasti:

Toimipiste:
Muutettu toimiaika:
Peruste:
Päiväkoti Kotitorppa
7.2.2022 klo 6.15-16.15
henkilöstövaje
Päiväkoti Torpparinmäki
7.2.2022 klo 6.15-16.15
henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa
viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää
oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden
sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää
kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta
koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 08.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Hänninen, hallintoassistentti, puhelin: 09 31044364

satu.hanninen@hel.fi

Decisionmaker

Raila Tiainen-Ala-Maunus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4