Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetus alue 4, pohjoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000160
§ 10

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 4, toimipisteen määräaikainen sulkeminen 27.5.2022

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4 päätti sulkea seuraavan toimipisteen
määräaikaisesti:

Toimipiste:
Suljettuna:
Peruste:
päiväkoti Tammi,
 
ryhmä Omenatarha
27.5.2022
vähäinen asiakasmäärä

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 24.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jonna Vallittu, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 62417

jonna.vallittu@hel.fi

Decisionmaker

Raila Tiainen-Ala-maunus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4