Aamukouluasia, selvitys kaupungin virkajohdon palkkatasosta

HEL 2022-001134
More recent handlings
Case 3. / 97 §

Aamukouluasia: selvitys kaupungin viranhaltijajohdon palkkatasosta

Helsinki City Board

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen kuin keskustelu asiasta oli alkanut.

This decision was published on 10.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi