Aamukouluasia, selvitys kaupungin virkajohdon palkkatasosta

HEL 2022-001134
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 97 §

Aamukouluasia: selvitys kaupungin viranhaltijajohdon palkkatasosta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen kuin keskustelu asiasta oli alkanut.

Detta beslut publicerades 10.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen

Mer information fås av

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi