Sopimus henkilötietojen käsittelystä, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

HEL 2022-001327
More recent handlings
§ 11

Sopimus henkilötietojen käsittelystä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti tehdä käsittelytoimeksiannon, jonka perusteella Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy toimii rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijänä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.9.2021, 282 §, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan siirtämisen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle. Liiketoimintasiirron astuessa voimaan 1.2.2022 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen hallussa olevat, työntekijöiden henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja analogista aineistoa sisältävät arkistot siirtyvät kaupunkiliikenneyhtiön haltuun. Helsingin kaupunki luovuttaa kaupunkiliikenneyhtiölle sen palvelukseen siirtyvien työntekijöiden tarpeelliset henkilötiedot.

Edellä mainitut järjestelmät ja aineistot sisältävät kaupunkiliikenneyhtiöön siirtyvien henkilöiden henkilötietojen lisäksi myös sellaisten henkilöiden henkilötietoja, jotka eivät siirry kaupunkiliikenneyhtiön palvelukseen. Kaupunkiliikenneyhtiö käsittelee näiden henkilöiden henkilötietoja Helsingin kaupungin puolesta sopimuksessa määritellyn siirtymäajan verran tietojen säilyttämiseksi sekä tarkemmaksi läpikäymiseksi ja mahdollisten siirtotoimenpiteiden valmistelemiseksi.

This decision was published on 01.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maarit Salla, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29996

maarit.salla@hel.fi

Nina Suursalmi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 43927

nina.suursalmi@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Sopimus henkilötietojen käsittelystä_31.1.22
2. Tietosuoja- ja salassapitoliite_31.1.22

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.