Käyttösuunnitelmien ja määrärahojen vastuuhenkilöiden vahvistaminen vuodelle 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-001671
More recent handlings
§ 87

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmat ja investoinnit vuonna 2022, 7.2.2022 tehdyn päätöksen muuttaminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti muuttaa 7.2.2022 § 14 tekemäänsä päätöstä vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman määrärahoista liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Päätöksessä on huomioitu seuraavat muutokset:

- Talousarvion tilavuokrien ylläpitovuokralisäyksen kohdentaminen palvelukokonaisuuksille ja palveluille sekä vuokralisäyksen vähentäminen tilapalveluista.

- Investointien määrärahan siirto muista investoinneista ict-investointeihin.

Päätös vaikuttaa toimialan käyttötalouden määrärahoihin. Määrärahamuutoksia on tehty palvelukokonaisuuksien välillä.

This decision was published on 12.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom@hel.fi

Decisionmaker

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Attachments

1. Käyttösuunnitelman muutos

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.