Kokoonpanon muutos, kasvatus- ja koulutuslautakunta, eroaminen

HEL 2022-007235
More recent handlings
Case 4. / 540 §

V 24.8.2022, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • toteaa Vesa Korkkulan luottamustoimen kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi
  • valitsee Sami Säynevirran kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi
  • valitsee Antti Vainionpään kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäseneksi (Petra Malinin henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.
     

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto valitsi Vesa Korkkulan (Vas.) 2.8.2021 § 244 kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäseneksi ja Sami Säynevirran varajäseneksi (Petra Malinin henkilökohtainen varajäsen)kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Vesa Korkkula on 30.5.2022 pyytänyt eroa lautakunnan jäsenyydestä, koska aloittaa 1.8.2022 työt kaupungin lukiossa.

Kuntalain (410/2015) 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Close

This decision was published on 25.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Ask for more info

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Attachments

1. Eroilmoitus 28.5.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.