Kokoonpanon muutos, kasvatus- ja koulutuslautakunta, eroaminen

HEL 2022-007235
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 540 §

V 24.8.2022, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • toteaa Vesa Korkkulan luottamustoimen kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi
  • valitsee Sami Säynevirran kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi
  • valitsee Antti Vainionpään kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäseneksi (Petra Malinin henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.
     

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi Vesa Korkkulan (Vas.) 2.8.2021 § 244 kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäseneksi ja Sami Säynevirran varajäseneksi (Petra Malinin henkilökohtainen varajäsen)kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Vesa Korkkula on 30.5.2022 pyytänyt eroa lautakunnan jäsenyydestä, koska aloittaa 1.8.2022 työt kaupungin lukiossa.

Kuntalain (410/2015) 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Stäng

Detta beslut publicerades 25.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Mer information fås av

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Bilagor

1. Eroilmoitus 28.5.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.