Johdon kokonaispalkkajärjestelmä ja vaativuusluokittelu, kaupunginkanslia

HEL 2022-012620
More recent handlings
§ 55

Kokonaispalkkajärjestelmän piirissä olevien tehtävien vaativuusluokittelun vahvistaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti vahvistaa seuraavien tehtävien vaativuusluokittelun liitteen 1 mukaisesti:

  • palvelun päälliköt ja hallinnon vastaavat päälliköt toimialoilla
  • kaupunginkanslian yksikön päälliköt
  • liikelaitosten toimitusjohtajien alaiset osastopäälliköt / ylimmän organisaatiotason johtajat
  • tarkastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö on päättänyt johdon kokonaispalkkajärjestelmästä (219 §, 22.11.2022). Kokonaispalkkajärjestelmää sovelletaan seuraavissa johtotehtävissä: palvelun päälliköt ja hallinnon vastaavat päälliköt toimialoilla, kaupunginkanslian yksikön päälliköt, liikelaitosten toimitusjohtajien alaiset osastopäälliköt / ylimmän organisaatiotason johtajat ja tarkastusjohtaja.

Kokonaispalkkajärjestelmässä johdon tehtävien vaativuus arvioidaan Helsingin kaupungin omaa johdon roolirakennemallia soveltaen. Em. johdon tehtävät on sijoitettu johdon roolirakennemallin mukaisiin vaativuusluokkiin tehtyjen arviointien perusteella (liite 1).

Voimassa olevan hallintosäännön (12 luku 1 §) mukaan kansliapäällikkö päättää toimialajohtajan, palvelukokonaisuuden johtajan, pelastuskomentajan, liikelaitoksen johtajan, kaupunginkanslian osastopäälliköiden ja toimialojen hallintojohtajien palkasta, palkan määräytymisperusteesta, palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta sekä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta. Muiden tehtävien osalta henkilöstöjohtaja päättää (hallintosääntö 12 luku 3 §) tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta.

This decision was published on 28.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 37369

teemu.heinila@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Henkilöstöjohtajan päätöksen liite

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.