Johdon kokonaispalkkajärjestelmä ja vaativuusluokittelu, kaupunginkanslia

HEL 2022-012620
Ärendet har nyare handläggningar
§ 55

Kokonaispalkkajärjestelmän piirissä olevien tehtävien vaativuusluokittelun vahvistaminen

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti vahvistaa seuraavien tehtävien vaativuusluokittelun liitteen 1 mukaisesti:

  • palvelun päälliköt ja hallinnon vastaavat päälliköt toimialoilla
  • kaupunginkanslian yksikön päälliköt
  • liikelaitosten toimitusjohtajien alaiset osastopäälliköt / ylimmän organisaatiotason johtajat
  • tarkastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö on päättänyt johdon kokonaispalkkajärjestelmästä (219 §, 22.11.2022). Kokonaispalkkajärjestelmää sovelletaan seuraavissa johtotehtävissä: palvelun päälliköt ja hallinnon vastaavat päälliköt toimialoilla, kaupunginkanslian yksikön päälliköt, liikelaitosten toimitusjohtajien alaiset osastopäälliköt / ylimmän organisaatiotason johtajat ja tarkastusjohtaja.

Kokonaispalkkajärjestelmässä johdon tehtävien vaativuus arvioidaan Helsingin kaupungin omaa johdon roolirakennemallia soveltaen. Em. johdon tehtävät on sijoitettu johdon roolirakennemallin mukaisiin vaativuusluokkiin tehtyjen arviointien perusteella (liite 1).

Voimassa olevan hallintosäännön (12 luku 1 §) mukaan kansliapäällikkö päättää toimialajohtajan, palvelukokonaisuuden johtajan, pelastuskomentajan, liikelaitoksen johtajan, kaupunginkanslian osastopäälliköiden ja toimialojen hallintojohtajien palkasta, palkan määräytymisperusteesta, palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta sekä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta. Muiden tehtävien osalta henkilöstöjohtaja päättää (hallintosääntö 12 luku 3 §) tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta.

Detta beslut publicerades 28.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 37369

teemu.heinila@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Henkilöstöjohtajan päätöksen liite

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.