Sääntöohjaus, toimintasäännön muuttaminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1.1.2023 lukien

HEL 2022-014769
More recent handlings
§ 48

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntö 1.1.2024 lukien

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön liitteen mukaisesti 1.1.2024 lukien.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön. Ehdotuksen valmistelun yhteydessä on arvioitu muutoksen taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset tietojärjestelmiin sekä yhteistoimintaan.

Vs. toimialajohtaja toteaa toimintasäännön 18.12.2023 tulleen käsitellyksi kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti toimialan henkilöstötoimikunnassa.

Vs. toimialajohtaja päättää nyt tehtävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntöön tulevat muutokset:

Kirjastopalvelukokonaisuus

Aluekirjastopalvelut

 
Koti- ja palvelukirjastoyksikkö lakkautetaan ja toiminta sulautetaan olemassa oleviin yksiköihin.
 

Kirjastoverkon yhteiset palvelut

 
Palvelupäälliköt muuttuivat yksikön päälliköiksi.
 
 

Liikuntapalvelukokonaisuus

Ulkoilupalvelut

Lähiliikuntayksikkö

 
Ulkoilureitit -tiimin ylläpitovastuulle ei enää kuulu hyppyrimäet eikä hiihtohalli.
 

Päätöksenteko eräissä muissa asioissa

 
Päätöksenteko tutkimuslupa-asioissa lisätään: ”Kaupunginmuseon kokoelma-aineistoihin kohdistuvat tutkimusluvat hyväksyy kaupunginmuseon kulttuuriperintöyksikön päällikkö.”    
 

Muut muutokset

Toimintasääntöön lisättiin omaksi kohdaksi toimialan esittelijät. Lisäksi korjattiin kirjoitusasua.

This decision was published on 22.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pia Rantanen, lakimies, puhelin: 09 310 31576

pia.p.rantanen@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja