Tulosbudjetit vuonna 2023, kaupunginkanslian osastojen yksikkökohtaiset tulosbudjetit

HEL 2023-001395
More recent handlings
§ 17

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vuoden 2023 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Rahoitusjohtaja

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, viitaten kansliapäällikön päätökseen 16.1.2023 § 5, vahvistaa talous- ja suunnitteluosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2023 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 7.12.2022 § 316) 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

This decision was published on 13.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 33115

helena.tunttunen@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja