Tulosbudjetit vuonna 2023, kaupunginkanslian osastojen yksikkökohtaiset tulosbudjetit

HEL 2023-001395
More recent handlings
§ 10

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston vuoden 2023 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 16.1.2023, § 5, vahvistaa henkilöstöosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2023 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 7.12.2022, § 316) 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

This decision was published on 06.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pipsa Hartikainen, taloussuunnittelija, puhelin:

pipsa.hartikainen@hel.fi

Attachments

1. Tulosbudjetti vuonna 2023, kaupunginkanslia, Henkilöstöosasto Liite 1

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.