Tulosbudjetit vuonna 2023, kaupunginkanslian osastojen yksikkökohtaiset tulosbudjetit

HEL 2023-001395
More recent handlings
§ 6

Kaupunginkanslian strategiaosaston vuoden 2023 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 16.1.2023, § 5, vahvistaa strategiaosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2023 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 7.12.2022, § 316) 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

This decision was published on 10.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Hartikainen, controller, puhelin: 09 310 36401

merja.hartikainen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
Strategiajohtaja