Tilinpäätös vuodelta 2023, Helsingin kaupunki

HEL 2023-014385
Case 3. / 180 §

Helsingin kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Helsingin kaupungin, kunta-Helsingin sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan vuoden 2023 tilinpäätökset.

Helsingin kaupunki

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle Helsingin kaupungin tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään kyseessä olevan liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.

Alla olevien rahastojen yli-/alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti kyseisen rahaston pääomaan

Kaupunginhallitus esitti lisäksi, että muu Helsingin kaupungin tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

Kunta-Helsinki

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle kunta-Helsingin tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään kyseessä olevan johtokunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.

Alla olevien rahastojen yli-/alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti kyseisen rahaston rahastopääomaan.

Kaupunginhallitus esitti lisäksi, että muu kunta-Helsingin tilikauden tulos käsitellään seuraavasti: