Ilmalan hallin tilannekatsaus, keskushallinto

HEL 2024-001831
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 81 §

Ilmalan hallin tilannekatsaus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat tonttipäällikkö Sami Haapanen, erityisavustaja Antti Leino ja kaupunginlakimies Jenni Rope.

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ja asia poistettiin esityslistalta.

Detta beslut publicerades 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi