Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen 25.4.2024

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003024
§ 10

Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen 25.4.2024

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti valtuuttaa intendentti Aleksi Malmbergin, 2. intendentti Kimmo Kekolan, orkesteripäällikkö Pauliina Valtasaaren ja viestintäpäällikkö Marja Istala Kumpusen edustamaan Helsingin kaupunginorkesteria Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 25.4.2024

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.2.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksenjäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

This decision was published on 04.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kimmo Kekola, Hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 22702

kimmo.kekola@hel.fi

Decisionmaker

Juha Ahonen
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja