Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen 25.4.2024

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003024
§ 50

Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräiseen kokoukseen 19.11.2019

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti valtuuttaa intendentti Aleksi Malmbergin, hallintopäällikkö Kimmo Kekolan, yleisötyöntuottaja Annika Kukkosen ja viestintäsuunnittelija Virpi Tahvanaisen edustamaan Helsingin kaupunginorkesteria Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräisessä kokouksessa 19.11.2019.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.2.2018, 12 § oikeuttaa
toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa
kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten
kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa
nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

This decision was published on 11.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja