Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen 25.4.2024

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003024
§ 10

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan edustaminen Helsinki-Espoon ja Länsi-Uudenmaan kalastusalueiden sekä yhteisten vesialueiden osakaskuntien kokouksissa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti valtuuttaa toimialan kalatalousasiantuntijan edustamaan Helsingin kaupunkia kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kuuluvien kalastusalueiden ja yhteisten vesialueiden osakaskuntien kokouksissa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.2.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

This decision was published on 23.03.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Paula Mantila, johdon assistentti, puhelin: 09 310 87721

paula.mantila@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja