Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen 25.4.2024

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003024
§ 30

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n 54. Valtakunnalliset orkesteripäivät Kotkassa ja Kouvolassa 24. - 25.5.2019

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti nimetä hallintopäällikkö Kimmo Kekolan, tuottaja Annika Kukkosen, orkesterisihteeri Emma Huikarin ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varsinainen jäsen Sami Muttilaisen edustamaan kaupunginorkesteria Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n 54. Valtakunnallisilla orkesteripäivillä 24. - 25.5.2019 Kouvolassa ja Kotkassa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.2.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

This decision was published on 07.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Haavisto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja