Pohjakassojen lopettaminen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2018-013473
More recent handlings
§ 17

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan tulokassat, pohjakassat ja kassavarojen enimmäismäärät sekä pohjakassavarojen jakaminen kassapisteille

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, kirjastopalvelut, yleiset kulttuuripalvelut ja nuorisopalvelut luopuvat heille myönnetyistä pohjakassoista:

Kaupunginmuseo
420,00
185555
2900
Rj 15.8.2002, 127§
Kaupunginorkesteri
400,00
185560
2900
Rj 14.10.2002, 167§
Kirjastopalvelut
940,00
185540
2900
Rj 30.12.2016, 72§
Yleiset  kulttuuripalvelut
  3000,00
185545
2900
Rj 22.11.2001, 220 §
Nuorisopalvelut
690,00
185570
2900
Rj 20.10.2004, 133§

Summat kirjataan Kallion virastotalon kassalla ensin KUVAn selvittelytilille 279000, josta Talpa kassatositteiden saapuessa kirjaa sen ennakkokassatileille, jolloin se kirjanpidollisesti tililtä poistuu.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalla on useita erilaisia pohjakassataseita käytössä. Yllä olevat ovat toimialan ulkopuolisista varoista, joiden osalta on rahoitusjohtajalle tehty luopumispäätös 28.12.2018. Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalla on tarkoituksenmukaista siirtyä yhteen KUVAn pohjakassatasetilin 185550 käyttöön. Pohjakassavarat ovat palveluiden omia varoja, jotka kirjataan tulosyksiköittäin.

Pohjakassoja ei seurata itse kassajärjestelmässä vaan kassajärjestelmien käteisen myynti tilitetään aina kokonaisuudessaan pankkiin. Myös taidemuseon tilittämättä jätetty 1000 käteismyynnit siirtyvät tähän erillisen pohjakassatasetilin kautta kirjattavaan pohjakassaan ja tulouttavat kaikki käteismyyntinsä kassaan.

This decision was published on 19.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anne Oubajja, palvelukoordinaattori, puhelin: 09 310 89010

anne.oubajja@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja