Pohjakassojen lopettaminen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2018-013473
More recent handlings
§ 17

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulokassat, pohjakassat ja kassavarojen enimmäismäärät 25.4.2023 alkaen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulokassojen, pohjakassojen ja kassavarojen enimmäismäärät 25.4.2023 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Talous-ja suunnittelupalvelut tarkisti uudelleen kassapisteittäin käteisvarojen määriä sekä pohjakassavarojen tarvetta ja teki tarvittavat muutoksen pohjakassavaroihin. Rahoitusjohtajan päätöksellä olevien pohjakassavarojen vähentyessä Helsingin taidemuseon pohjakassan 2000 euron siirtyessä säätiöön uusi kokonaismäärä Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan pohjakassoissa on 27 315 euroa.

This decision was published on 26.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anne Oubajja, palvelukoordinaattori, puhelin: 09 310 89010

anne.oubajja@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja