Pohjakassojen lopettaminen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2018-013473
More recent handlings
§ 85

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulokassat, pohjakassat ja kassavarojen enimmäismäärät 11.12.2020 alkaen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulokassojen,
pohjakassojen ja kassavarojen enimmäismäärät 11.12.2020 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Talous- ja suunnittelupalvelut tarkisti uudelleen kassapisteittäin käteisvarojen määriä sekä pohjakassavarojen tarvetta.

This decision was published on 10.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anne Oubajja, palvelukoordinaattori, puhelin: 09 310 89010

anne.oubajja@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja