Pohjakassojen lopettaminen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2018-013473
More recent handlings
§ 89

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulokassat, pohjakassat ja kassavarojen enimmäismäärät 17.12.2021 alkaen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulokassojen, pohjakassojen ja kassavarojen enimmäismäärät 17.12.2021 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Talous-ja suunnittelupalvelut tarkisti uudelleen kassapisteittäin käteisvarojen määriä sekä pohjakassavarojen tarvetta ja teki tarvittavat muutokset pohjakassavaroihin rahoitusjohtajan päätöksellä olevien pohjakassavarojen pysyessä ennallaan.

This decision was published on 22.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anne Oubajja, palvelukoordinaattori, puhelin: 09 310 89010

anne.oubajja@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja