Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 4, pohjoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2021

HEL 2021-000417
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 4, toimipisteen toiminta-ajan muutos 30.9.2021

Chefen för småbarnspedagogik område 4

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4 päätti muuttaa seuraavan toimipisteen toiminta-aikaa seuraavasti:

Toimipiste
Muutettu toiminta-aika
Peruste
Päiväkoti Oulunkylä
30.9.2021 klo 6.15 - 16.00
henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Detta beslut publicerades 30.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Miia Koski, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 56252

janica.koski@hel.fi

Beslutsfattare

Raila Tiainen-Ala-Maunus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4