Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetus alue 4, pohjoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000160
§ 5

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 4, toimipisteiden toiminta-ajan muutos 7.2.2022

Chefen för småbarnspedagogik område 4

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4 päätti muuttaa seuraavan toimipisteiden
toiminta-aikoja seuraavasti:

Toimipiste:
Muutettu toimiaika:
Peruste:
Päiväkoti Kotitorppa
7.2.2022 klo 6.15-16.15
henkilöstövaje
Päiväkoti Torpparinmäki
7.2.2022 klo 6.15-16.15
henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa
viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää
oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden
sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää
kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta
koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Detta beslut publicerades 08.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Satu Hänninen, hallintoassistentti, puhelin: 09 31044364

satu.hanninen@hel.fi

Beslutsfattare

Raila Tiainen-Ala-Maunus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4