Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 6, kaakkoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000168
§ 3

Varhaiskasvatus- ja esiopetus alue 6, toimipisteiden määräaikaset sulkemiset 28.2-3.3.2022

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6 päätti sulkea määräaikaisesti seuraavat toimipisteet:

Toimipiste
Suljettuna
Perustelut
Päiväkoti Kulosaari, korkeasaari kerho
28.2-3.3.2022
henkilöstövaje
Leikkipuisto Rudolf
28.2-3.3.2022
henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain ja enintään viikon kestävästä, kestoltaan korkeintaan kahden tunnin pituisesta poikkeuksesta aukioloajoissa. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 18.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tia Willström, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 35262

tia.willstrom@hel.fi

Decisionmaker

Ritva Lavinto
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6